Enklere regnskap, drift og administrasjon 

Vi bruker det mest moderne av apper og programvare, og vi har en forretningsmodell som gir nye dimensjoner for deres virksomhet.

Bemanning med høy fagkunnskap, og spesialter med god forretningsforståelse, er en vesentlig og integrert del av vår forretningsmodell.

Våre samarbeidspartnere


Vår forretningsapp illustrerer vårt konsept, og du kan ta del i dette. Demoen under er kun et rammeverk og et utsnitt av ca. 30 forretningsapper. Vi setter opp appen som du ønsker det, og vi kan integrere det med dine fagsystemer, ditt regnskap, og ditt ERP-system.

Business Navigation Framework


Regnskapkostnad
God arbeidsdeling, høy kompetanse, gode systemer og rutiner er avgjørende.

Bilagsbehandling, rutiner, kompetanse, og gode systemer er avgjørende for regningene du får. Er det et godt opplegg på dette, kan du fort halvere, eller kanskje tre-dele årskostnaden din i forhold til et dårlig opplegg.

Vi tilpasser våre prise i forhold til kompetansen som kreves og vi kan jobbe for deg fra kr. 550 pr. time, men det forutsetter at du selv sitter med ansvaret. Våre odrinære priser der vi har ansvaret er kr. 790.- for regnskapsarbeide, 850.- for lønningsarbeide, og kr. 1.350 for kontrollerarbeide og årsoppgjør. Årsoppgjøret med årsregnskapet kan vi ta fra kr. 5.500.- men da er det et enkelt åroppgjør. Det er netto priser.

Vi leverer

  • Regnskap, ordre, lager, fakturering, lønn, årsoppgjør og rådgivning

  • BedriftsNavigering - Systemer og tjenester for drift av virksomheter

Enkel orden på det du har behov for

Ta kontakt med oss så kan vi vise deg en ny verden av effektive muligheter for ditt firma. FMS AS har mer enn 30 års erfaring med dette.

Føyen Management Services AS, Olav Brunborgsvei 6, 1396 Billingstad, Norway

Kontakt oss:Our Privcy Policy
Data protection and Privacy Policy is of major importance for our business. Our partner Cyberspeil AS assist us to comply on this in a professional manner. 

Føyen Management Services AS