Med over 30 års erfaring har vi dimensjonert Business Navigation Framework for alle bransjer og fagtilpasninger. Sammen med deg går vi rett på sak, og tilpasser funksjonalitet og menyer direkte til det som er viktig for din bedrift. Dvs du begynner med det du har størst behov for, og på litt sikt kan du drifte alt som er i en applikasjon som fungerer for alle på de medier du ønser - PC, nettbrett, telefon, TV etc.

Forskjellen på små og store virksomheter er kun antall brukere, og omfanget av apper og funksjonalitet som integreres. Jo mindre virksomhet jo enklere er det å sette opp nøyaktig det ledelsen og eventuelt ansatte har behov for.

Appen formes som du og din ledelse vil ha den:

Eksempel 1- Bygg og Anlegg

Applikasjonsinnhold:

 • Oppdragsavtaler med med prosjektbeskrivelse
 • Oppdragsoppfølging med billedtakning og sjekklister for gjennomføring
 • Kundesystem med billedtakning kalkyler og og anbudsskriving
 • Avtalesystem for ansatte og innleid bemanning 
 • System for verktøy og utstyr med signering på utlån
 • Driftsrapporter tilpasset ditt behov
 • Styrearbeid med saksoppfølging og dokumentasjon 
 • Det du ønsker av funksjonalitet for mest mulig effektiv drift


Eksempel 2- Hotell 

Applikasjonsinnhold:

 • Salg og avtalesystem for avtalekunder 
 • byggoppfølging med billedtakning og sjekklister for vedlikehold
 • Avtalesystem for ansatte og innleid bemanning 
 • Eiendelsregister med billedtakning, verdivurdering, kostpris og avskrivninger
 • Dag og månedsrapporter med nøkkeltall som romdøgn, beleggsprosent etc.
 • Styrearbeid med saksoppfølging og dokumentasjon 
 • Det du ønsker av funksjonalitet for mest mulig effektiv drift


Eksempel 3 - Advokater, konsulenter og rådgivende virksomhet 

Applikasjonsinnhold:

 • Avtalesystem for selskapet og for kunders behov 
 • Oppdragsoppfølging med sjekklister og fremdrift
 • Avtalesystem for ansatte og innleid bemanning 
 • Eiendelsregister med billedtakning, verdivurdering, kostpris og avskrivninger
 • Dag og månedsrapporter med nøkkeltall som utfakturering pr ansatt, pr kunde etc.
 • Styrearbeid med saksoppfølging og dokumentasjon 
 • Det du ønsker av funksjonalitet for mest mulig effektiv drift


Andre bransjer:

Føyen Management Services AS, Olav Brunborgsvei 6, 1396 Billingstad, Norway

Kontakt oss for en gjennomgang av hvordan dette vil fungere for din bedrift