Vi lever i en verden med høy avhengighet av spesialister med høy fagkunnskap. Vårt forretningskonsept er at spesialister skal kunne tilknyttes alle våre leveranser på en effektiv og nyttig måte. Vi har høye krav til våre partnere, og vi leverer tjenester med systemer som gjør at vi kan involvere spesialkunnskap på en effektiv og nyttig måte for våre kunder.

Cyperspeil AS har høy forretningsforståelse og leverer konsulenttjenester, systemer og rådgivning på informasjonssikkerhet, GDPR, og data sikkerhet.
 

JPC AS leverer IT drift og support for oss og våre kunder. De har høy forretningsforståelse og de er spesialister på drift av rasjonelle løsninger og IT-support.
 


Chills leverer en ”Graphically Managed Backend” som skaper dataflyt mellom databaser mot lave kostnader og på sikker måte, takker vår low kode teknologi.