FINDUS valgte FMS i 2010

findus_nyhet_nyhetbilde_stort1-300x199

Vi har nå samarbeidet med Findus for å bidra med å styrke deres økonomifunksjon med 2 medarbeidere. Vi har nå utvidet samarbeidet med 3 personer og avtalen er utvidet til

å gjelde for 2010. Vår styrke har vært å tilby høyt kvalifiserte medarbeidere og vi gleder oss til å se resultater sammen med Findus.