Prognose for likviditetsrapport (CashFlow) på forespørsel

Føyen Management Services har gjennom en årrekke utviklet et meget effektivt system for likviditetsrapportering. Vi tilbyr nå dette som en tjeneste på forespørsel. Hvis vi fører regnskapet ditt er dataene integrert. Hvis vi ikke fører det kan du sende inn en saldobalanse. I retur får du en kvalifisert rapport for resultatprognose og cash-flow 1 år fremover i tid. Litt avhengig av kompleksiteten i bedriften tar dette kun en time å utføre for dere.

Slik foregår det:

Førstegangs oppsett:
1. Du oversender saldobalanse og evt. resultatmessig budsjett og prognose. (sistnevnte kan vi evt. sette opp i samarbeid med deg)
2. Vi setter opp systemet og importerer tallene.
3. Sammen legger inn alle nødvendige parametre for inn og utbetalinger.

Normal drift:
1. Innhenting av saldobalanse etter en regnskapsmessig månedsavslutning.
2. Eventuelle endringer av parametre.
3. Utrapportering i Excel format som e-post til deg.

Ta

kontakt for mer informasjon, eller send evt. en saldobalanse for å se hvordan det fungerer i praksis.