Vinger Hotelldrift AS utvider samarbeidet med FMS

img_2761

Arnt R Mikalsen leder i dag en suksess bedrift på Kongsvinger og har siden 2002 samarbeidet med FMS med 3 av sine selskaper. Han signerte idag en ny kontrakt med FMS hvor vi vil utføre alle regnskapstjenester for hotelldriften som i 2008 passerte 25 mill i omsetning og har 50-100 peroner på lønningslisten. Vi vil med dette bli totalleverandør av regnskapstjenester for hans selskaper hvor elektronisk datafangst vil bli en viktig effektiviseringsfaktor som skal bidra til lavere kostnad og en mer effektiv drift.

Les mer om bedriften på vinger.no

Daglig leder i FMS Frode Berge til venstre og daglig leder i Vinger Gruppen Arnt R Mikalsen til høyre